Pahayag ng Pangalawang Pangulo Tungkol sa Insidente sa Lungsod ng Marawi

Tulad ng marami sa ating mga kababayan, sinusubaybayan natin ang mga pangyayari sa Lungsod ng Marawi. Buo ang ating loob sa kakayahan ng ating sandatahang lakas na maresolba ang sitwasyong ito.

Sa ating pakikipag-ugnayan sa liderato ng AFP, tinitiyak nila na kontrolado nila ang sitwasyon at malulutas ito sa lalong madaling panahon.

Sama-sama nating ipagdasal ang ating mga sundalo na ipinaglalaban ang ating mga kababayan sa Marawi. Ipinagdarasal din natin ang ating mga kapwa Pilipinong nasa gitna ng bakbakan.

Inaasahan nating matatapos agad ang kaguluhang ito at kakailanganin ng ating mga kababayan ang agarang tulong. Dahil dito, nagbigay tayo ng derektiba sa ating opisina na maghanda ng relief operations para sa mga naapektuhan. Hinihikayat natin ang lahat ng sektor na may kakayahang magbigay ng anumang tulong na tumugon sa lalong madaling panahon.

Huwag tayong matakot. Manindigan tayo. At magtiwala tayong mananaig ang kapayapaan.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *