Bakit Kailangan Busisiin ang mga Partylist?

Alamin ang buong detalye dito…